Obchodné podmienky

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky v procese nákupu v našom eshope potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre internetový obchod  a pre dodávku tovaru, ktoré vydal a zverejnil predávajúci. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Náš eshop Vám umožňuje nakupovať priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka nášho eshopu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov od výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať. Zaväzujeme sa, že svojim zákazníkom budeme dodávať tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami, vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktoré vyhovujú príslušným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň spolu s tovarom dodáme slovenské návody k obsluhe, záručné listy a zoznam pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva vzniká doručením tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 48 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme emailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenú objednávku už nemožno zrušiť. Pokiaľ objednávka nie je potvrdená, je ju možné do 24hod. zrušiť a to  emailom, alebo písomne.

 

5) VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom doručený aj výmenný a reklamačný formulár. Pred objednaním tovaru v našom eshope si  prečítajte Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré je súčasťou týchto obchodných podmienok. Ak dáte (kupujúci dá) v procese nakupovania v našom eshope súhlas s  týmito obchodnými podmienkami, súčasne tým potvrdzuje, že sa s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy oboznámil. Tovar ktorý chcete vrátiť nesmie byť použitý. Môžete si ho však samozrejme vyskúšať s rovnakými obmedzeniami ako v štandardnej kamennej predajni. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť. Tovar nesmie byť poškodený a ani ináč znehodnotený, preto si pri preberaní tovaru, tovar prekontrolujte, aby sme sa vyhli zbytočným problémom. Máte nárok na nepoškodený tovar, čiže kontrola tovaru je hlavne na Vašu ochranu, nie iba pre prípad, že chcete tovar vrátiť! Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Tovar nám doručte do našej kamennej predajne aj s kópiami nadobúdajúcich dokladov ako sú faktúra, dodací list, pokladničný blok. Peniaze Vám vrátime v našej kamennej predajni, alebo ich pošleme na účet, najneskôr však do 14 dní od vrátenia tovaru. Máte právo na vrátenie plnej sumy za tovar, nie však za doručenie tovaru, teda za poplatky za poštovné, balné a dopravu, tieto náklady znáša kupujúci. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša v plnej výške kupujúci. Tovar, ktorý chcete vrátiť, máte možnosť osobne doručiť do našej kamennej predajne.

6) DORUČENIE TOVARU, BALNÉ, POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku, alebo si pri nákupe v našom eshope môžete zvoliť formu doručenia vyzdvihnutie tovaru v našej kamennej predajni. Cena doručenia sa môže líšiť aj podľa váhy objednaného tovaru a dopravcu. Doručenie objednaného tovaru je možné po vzájomnej dohode s predávajúcim uskutočniť aj inou formou, ako je uvedené na stránke nášho internetového obchodu. V prípade, že si objednaný tovar prevezmete v našom kamennom obchode, pochopiteľne neplatíte za doručenie a balné. Aktuálne a konečné ceny doručenia tovaru, poštovného a balného sú uvedené v našom eschope.    Cenu dopravy napr. DHL, UPS,  prosíme,  si dohodnite  priamo s predávajúcim. V prípade, že pri zasielaní nebolo účtované poštovné na základe splnenia podmienok pri poštovnom zdarma a zákazník sa rozhodne odstúpiť od zmluvy s tým,  že si časť tovaru ponechá a jeho suma bude nižšia ako podmienkami eshopu stanovená suma nákupu pre poštovné zdarma, poštovné mu bude doúčtované.

7) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 3 – 5 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. O presnom termíne dodania Vás budeme informovať.  V prípade, že si objednaný tovar neprevezmete, s výnimkou poškodeného  tovaru pri doprave (čl.9), vyhradzujeme si právo účtovať Vám zmluvnú pokutu vo výške 20 €.

 

8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Do balíka priložte a vyplňte výmenný a reklamačný formulár. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

 

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí si prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. výrobok  poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).
 2. chyby zapríčinené bežným používaním
 3. nesprávnym použitím výrobku
 4. nesprávnym skladovaním
 5. pôsobením živlov
 6. nesprávnym ošetrovaním

 

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, či písomne – o tom, že nám zasielate reklamáciu, vopred neoznámené zásielky nepreberáme

2) tovar doručte osobne alebo zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) priložte a vyplňte výmenný a reklamačný formulár

4) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, faktúru.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od dňa prevzatia reklamovaného tovaru obchodníkom.

 

10) MOŽNOSTI PLATBY

 • dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty
 • platba v hotovosti a vyzdvihnutie tovaru priamo v našom kamennom obchode na Blagoevovej 8, 851 04 Bratislava Petržalka
 • prevod na účet
 • využitie platobných brán.

 

 Presná poloha nášho obchodu je bližšie popísaná na našej webovej stránke www.olcashop.sk

 

11) CENY

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené na stránke. Tieto ceny priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20%), ak nie je uvedené inak.

 

12) ZÁRUKA

Na naše produkty poskytujeme 24 mesačnú záruku na skryté vady. Taktiež ručíme za:

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

4. priloženie daňového dokladu.

 

13) BONUS za VERNOSŤ

Pri nákupe v našom eshope minimálne v hodnote nad 210 € získavate automatickú zľavu na ďalší nákup v našej kamennej predajni vo výške  5%.

14) VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Vyhradzujeme si vlastníctvo na akýkoľvek dodávaný produkt až do zaplatenia pohľadávky.

15) Dražobný poriadok On-line aukcie

I. Základné informácie

 1. Obchodník-organizátor aukcie je Oľga Schwarzová so sídlom Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava IČO 44490402 (ďalej len hipanema.sk)
 2. Dražený tovar je bielizeň a módne doplnky zo sortimentu eshopu
 3. Dražiteľ prihadzuje k cene draženého tovaru voliteľnú čiastku, pričom jej minimálna hodnotu určuje hipanema.sk (ide zvyčajne o sumy 0,10 až 0.50 €) k aktuálnej cene tovaru. Dražba môže začať od sumy nižšej za akú je ju ochotný hipanema.sk tovar predať, vtedy tovar môže byť vydražený až po prekročení tejto sumy. Ponúkaný tovar je predaný dražiteľovi s najvyšším prihodením.
 4. Koniec dražby sa automaticky posúva o 60 sekúnd pokiaľ v posledných 60 sekundách dražby došlo k prihodeniu k cene tovaru.

II. Podmienka účasti na On-line aukcii

 1. Riadne vyplnený formulár registrácie v eshope hipanema.sk
 1. Na vydražený tovar sa vzťahujú všetky relevantné ustanovenia Obchodných podmienok eshopu hipanema.sk ako napríklad ustanovenia týkajúce sa doručenia, reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Vydražený tovar je tovarom zakúpeným v našom echope.

 

III. Spôsob platby a doručenie vydraženého tovaru

         Platba za vydražený tovar sa realizuje pomocou platobného systému eshopu. Počas procesu cesty k pokladni si zvolíte formu doručenia a platby napr. dobierka, osobné prevzatie.

 

16) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zároveň sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy, budú prednostne riešiť dohodou a zmierom.

Našou prvoradou snahou je, aby neboli dotknuté oprávnené nároky a práva spotrebiteľa. Záleží nám na budovaní dobrého obchodného mena a v prípade akýchkoľvek problémov sme tu pre Vás a budeme sa snažiť vyhovieť všetkým Vašim oprávneným nárokom pri dodržaní povinnosti spotrebiteľa. Prosíme Vás, skôr ako čokoľvek urobíte, skontaktujte nás so svojou požiadavkou - radi Vám pomôžeme a usmerníme Vás.

 

Informácie podľa §4 zákona č.22/2004 Z.z o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

 

Kontakt:
Obchodné meno: Oľga Schwarzová

IČO 44490402

Obvodný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-182285

Miesto podnikania: Blagoevova č.8, 85104 Bratislava-Petržalka

mail: olga.schwarzova@olcashop.sk, tel: 094 425 541

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu našej kamennej predajne Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava, olga.schwarzova@olcashop.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na http://www.hipanema.sk/nastiahnutie/vymenny-a-reklamacny-formular. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, čo v našom prípade je vyzdvihnutie tovaru priamo v našej kamennej predajni. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platbu za zakúpený tovar Vám uhradíme až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej kamennej predajne v otváracích hodinách alebo po dohode aj inokedy najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  

 

 

Oľga Schwarzová, Blagoevova č. 8, 851 04 Bratislava-Petržalka